blogpost

"Wat ik zie als verschil tussen Virtual Commissioning en Digital Twins"

Datum:

Duurtijd:

Je kan niet langer registreren voor dit webinar

Wat is Virtual Commissioning? Wat is een Digital Twin?

Dit zijn vragen die ik vaak in het veld krijg. De waarheid is dat er veel interpretaties en meningen zijn. Ik praat vanuit mijn perspectief.

Vintecc is een expert in Virtual Commissioning en het bouwen van Digital Twins. Hiervoor heeft Vintecc een eigen simulatieraamwerk ontwikkeld en bieden we “Simulation as a service”aan. Dit betekent dat we uw virtuele prototype bouwen dat kan worden gebruikt voor Virtual Commissioning of als Digital Twin.

Er is een vage lijn tussen de termen Digital Twins en Virtual Commissioning en daarom zal ik in deze blog proberen 4 belangrijke verschillen uit te leggen.

Wat is een Digital Twin?

Volgens de definitie van Wikipedia: "Een Digital Twin is een virtuele representatie die dient als de realtime digitale tegenhanger van een fysiek object of proces."

In de wereld waarin wij actief zijn, is de Digital Twin een virtuele kopie van een machine, een onderdeel van die machine of zelfs een compleet productieproces.

Als voorbeeld ziet u hier een virtuele kopie van een tractor die gebruikmaakt van LiDAR technologie voor autonoom rijden.

Wat is Virtual Commissioning?

Virtual commissioning is het proces waarbij een digitaal prototype van een fysiek model wordt gemaakt en geanalyseerd om de prestaties ervan in de echte wereld te voorspellen. Dit betekent dat u het gedrag vóór de fysieke inbedrijfstelling test.

De volgende video toont enkele voorbeelden van hoe u echte software kunt testen op een virtueel model

Dit zijn typische voorbeelden van 3D simulaties, maar ook 1D simulaties bestaan. Dit is afhankelijk van de gebruikssituatie. Wat is het verschil?

Het belangrijkste verschil is dat 3D-simulaties tonen de interactie van individuele componenten met hun omgeving, zowel in ruimte als in tijd, terwijl 1D-simulaties zich vooral richten op het modelleren van procesdynamiek in de tijd.

4 verschillen tussen Digital Twins en Virtual Commissioning

Er is een vage lijn tussen Digital Twins en Virtual Commissioning en er zijn veel definities en interpretaties. Eén ding hebben ze gemeen: ze maken allebei gebruik van simulatietechnologie. Ik definieer deze concepten als volgt:

  • Virtual commissioning is de simulatie van een productiesysteem om het gedrag van dat systeem te ontwikkelen en te testen voordat het fysiek in gebruik wordt genomen. Het is opgesplitst in drie iteratieve fasen, MiL, SiL en HiL, waar een virtuele weergave van het productiesysteem uiteindelijk wordt getest met een echte PLC of HMI in deze laatste fase.
  • Een Digital Twin verzamelt sensorgegevens van een productiesysteem en voert die informatie in de simulatie in in real-time om de werking van het systeem in een virtuele wereld te kopiëren. Tenslotte wil je hiermee de machine of productielijn proactief optimaliseren en ongeplande stilstand vermijden.

Dan kunnen we 4 grote verschillen uitlichten:

 1. Het gebruik

Virtual Commissioning wordt vaker gebruikt in een ontwikkelfase, terwijl een Digital Twin vaker wordt gebruikt in een operationele fase.

2. De Machine

In het geval van Virtual Commissioning bestaat de machine nog niet (dit is geen regel, maar in een ontwikkelingsfase bestaat het fysieke prototype vaak nog niet). In het geval van een Digital Twin echter, bestaat de machine al en is ze operationeel omdat deze wordt gevoed door echte gegevens.

3. De data

Terwijl een Digital Twin echte data gebruikt van de machine, wordt bij Virtual Commissioning  gesimuleerde data gebruikt. (virtuele sensoren, interacties/botsingen met objecten, rijsimulatie,…)

4. De doelen

Het doel van Virtual Commissioning is om verschillende iteraties van machinesoftware en ontwerpconfiguraties te testen of om "wat-als"-scenario's te testen met als uiteindelijk doel het verifiëren en controleren van de ontwerpaannames.

Het doel van een Digital Twin is om uw machine op afstand te inspecteren en te voorspellen hoe deze zal presteren.

Conclusie

De fysieke inbedrijfstelling van het systeem, wanneer sensoren in het productiesysteem worden geplaatst om real-time gegevens vast te leggen, vormt de brug tussen de virtuele inbedrijfstelling en de Digital Twin-processen.

Met behulp van ons Digital Twin-framework en platform kunnen we eenvoudig een Digital Twin of virtueel prototype op maat maken en simulatie voor iedereen toegankelijk maken. Geen simulatievaardigheden vereist of een grote investering in een simulatietool.

Lees ook onze blog  4 redenen waarom je virtual commissioning moet gebruiken'  of 'Ontdek de kracht van virtual commissioning'

Bekijk het opgenomen webinar

Relevante Cases

Onze oplossingen

Software ontwikkeling / sensor technologie / Automatische code generatie

Process simulatie / Virtuele inbedrijfsstelling / Geautomatiseerd testen

Data verzameling & exploratie / Rapportering & Alarmering / IoT & Cloud

Machine learning / Data gedreven inzicht / Visie systemen