join onze digital deep dive over digital twins

Over

Bedrijf
VOKA West Vlaanderen
Plaats
O-Forty, Kapellestraat 138, 8020 Oostkamp
Competenties

simulatie

virtuele optimalisatie

virtuele validatie

virtuele commissioning

virtueel prototyping

training

throughput analyse

geautomatiseerd testen

digital twins

ontdek de kracht van digital twins

Voorkom hoge kosten en machine-downtime door 'what-if' scenario's virtueel te simuleren en krijg beter inzicht in de prestaties van uw productieomgeving. Ga aan de slag met digital twins!

Onvoorziene stilstand van machines is een operationele uitdaging met tal van gevolgen. Het sneller oplossen van problemen, continue monitoring en het minimaliseren van deze downtime worden steeds belangrijker. Het bouwen van digital twins, virtuele replica’s van fysieke producten, is een krachtig hulpmiddel dat uw bedrijf ondersteunt bij het identificeren van deze inefficiënties. Ga aan de slag met digitale simulaties en verhoog de prestaties van uw productieomgeving.

"A deep dive worth following"

Frederik Delodder

Frederik Delodder

advisor Digitalization and Innovation - VOKA

voordelen

 • Continuous monitoring: Digital Twins provide improved insights into the performance and status of your machines through continuous data monitoring.
 • Predictive maintenance: By analyzing real-time data, Digital Twins can help predict maintenance needs. This minimizes unplanned downtime and prevents high costs.
 • Efficiency gains: A trial-and-error approach to optimizing the production environment can lead to high costs. Digital Twins can be used to simulate “what-if” scenarios to increase operational efficiency.

Program

In this training you will gain insight into the impact of Digital Twins on the organization, how you implement this technology within your production process and what yield you can expect.

 • 09:00-10:45: Strategic focus on the impact of Digital Twins

During the 'strategic focus' section you will gain in-depth insight into the operation and possible limitations or risks of Digital Twins. This way you can subsequently identify the potential benefits, challenges and pitfalls of this emerging technology.

 • 11:00 AM - 12:30 PM: Insights from practice and possible applications

The second part teaches you, using concrete examples and best practices, what ROI you can expect and how you can translate this into an action plan for your organization.


Speaker

Johannes Cottyn is a professor at the department of industrial systems and product design at Ghent University. From there he is actively involved in the 'production' cluster of the strategic research center Flanders Make. He coordinates the competency domain 'Manufacturing Knowledge and Automation Engineering', where the use of digital tools is indispensable today. His current research focuses on methods to reduce the digital twin configuration effort and increase the (re)use of the models for value creation within production and logistics environments.

Vincent Theunynck, Co-Founder and Managing Partner of Vintecc, a software developer for smart and connected machines. Vintecc's ambition is to accelerate innovation among leading machine builders, such as Stow, Picanol, CNHIndustrial and Daikin, in a large and manageable way. They do this by supporting them in technologies such as Digital Twins, Data Analysis and Artificial Intelligence. Vincent obtained a Master's degree in Mechatronics and an MBA from Vlerick Business School.

Subscribe:

https://www.voka.be/activiteit...

 • Continue monitoring: digital twins bieden verbeterde inzichten in de prestaties en status van uw machines door middel van continue data monitoring.
 • Voorspellend onderhoud: door realtime gegevens te analyseren, kunnen digital twins de onderhoudsbehoeften helpen voorspellen. Dit minimaliseert ongeplande stilstand en voorkomt hoge kosten.
 • Efficiëntiewinst: Een proefondervindelijke aanpak voor het optimaliseren van de productieomgeving kan tot hoge kosten leiden. Digital twins kunnen worden gebruikt om ‘what-if’-scenario’s te simuleren om de operationele efficiëntie te vergroten.

Programma

In deze training krijgt u inzicht in de impact van Digital Twins op de organisatie, hoe u deze technologie implementeert binnen uw productieproces en welk rendement u kunt verwachten.

 • 09:00-10:45: Strategische focus op de impact van digital twins
  Tijdens het onderdeel 'strategische focus' krijgt u diepgaand inzicht in de werking en mogelijke beperkingen of risico's van Digital Twins. Op deze manier kunt u vervolgens de potentiële voordelen, uitdagingen en valkuilen van deze opkomende technologie identificeren.

 • 11.00 - 12.30 uur: Inzichten uit de praktijk en mogelijke toepassingen
  In het tweede deel leert u aan de hand van concrete voorbeelden en best practices welke ROI u kunt verwachten en hoe u dit kunt vertalen naar een actieplan voor uw organisatie.


Spreker

Johannes Cottyn
is professor aan de afdeling industriële systemen en productontwerp aan de Universiteit Gent. Van daaruit is hij actief betrokken bij de cluster 'productie' van het strategisch onderzoekscentrum Flanders Make. Hij coördineert het competentiedomein ‘Manufacturing Knowledge and Automation Engineering’, waar de inzet van digitale tools vandaag de dag onmisbaar is. Zijn huidige onderzoek richt zich op methoden om de inspanningen voor het configureren van digital twins te verminderen en het (her)gebruik van de modellen voor waardecreatie binnen productie- en logistieke omgevingen te vergroten.

Vincent Theunynck
, medeoprichter en managing partner van vintecc, een softwareontwikkelaar voor slimme en verbonden machines. De ambitie van vintecc is om de innovatie bij toonaangevende machinebouwers, zoals stow, Picanol, CNH Industrial en Daikin, grootschalig en beheersbaar te versnellen. Dit doen ze door hen te ondersteunen in technologieën als digital twins, data analysis en artificial intelligence. Vincent behaalde een masterdiploma Mechatronica en een MBA aan de Vlerick Business School.

Inschrijven:

https://www.voka.be/activiteit...